Aplikimi Online - Universiteti i Prishtinës Ju lutemi, plotësoni me kujdes të gjtiha fushat e kërkuara.

Shënoni numrin tuaj personal dhe datën e lindjës, pastaj klikoni Kërko.

Të dhëna personale

Të dhënat për kontaktin

Të dhënat mbi shkollimin e mesëm

Të dhënat rreth aplikimit në fakultet

Nëse jeni person me aftësi të kufizuar dhe dëshironi të deklaroheni për këtë, klikoni këtu.