Afati për regjistrimet e studentëve në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" ka përfunduar.