Konkurs Doktoraturë

për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës në vitin akademik 2022/23

Apliko për doktoraturë