Pranimi i aplikacioneve për konkursin e parë bachelor 2018/19 është mbyllur.