Universiteti i Prishtinës
"Hasan Prishtina"

Aplikimi Online - Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Ju lutemi, plotësoni me kujdes të gjtiha fushat e kërkuara.

Shënoni numrin tuaj personal dhe datën e lindjës, pastaj klikoni Kërko.


Kombësia
Të dhëna personale
Të dhënat për kontaktin.
Të dhënat mbi shkollimin paraprak
Të dhënat rreth aplikimit në fakultet